Installatie Verantwoordelijkheid (IV-schap)

Installatie verantwoordelijkheid, wij regelen het voor u!

Bedrijven stellen het veilig werken door haar medewerkers aan elektrische installaties zeker door de NEN3140-2011 van toepassing te verklaren waarbij de functies Installatie Verantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam persoon, Voldoende Onderricht persoon en leek worden benoemd.

Hiermee worden ook andere in de ARBO wetgeving genoemde regels ondervangen zoals b.v. : elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd.

Wij kunnen u op dit gebied adviseren en actief ondersteunen!