Onze visie

Meer onafhankelijke regie bij de gemeente

Levatis vindt dat de verantwoordelijkheid voor het beleid en de regie ten aanzien van de openbare ruimte bij de gemeente moet liggen. Vanuit die overtuiging zal Levatis elke gemeente adviseren om beleid, (object)beheer, planning en ontwikkeling zoveel mogelijk in eigen regie te houden. Wij bieden u de ondersteuning om ervoor te zorgen dat u als verantwoordelijke gemeente de regie kunt voeren.

Continue kwaliteitsverbetering

Er valt veel winst te behalen op het terrein van aanbestedingen en de uitvoering van diensten in de openbare ruimte. We zien vaak discussie ontstaan tussen opdrachtgevers en leveranciers over de te leveren kwaliteit omdat de performance, ondanks de weloverwogen aanbieding, niet aan de verwachting voldoet. Doordat de kwaliteitseisen niet goed zijn beschreven ontstaat ruimte voor afwijkende interpretatie en daarmee discussie. Bovendien kan dit leiden tot meer kosten.

Levatis denkt dat gemeenten erbij gebaat zijn om systematisch en zakelijk de SLA’s te bewaken en goed toezicht te houden op de leveranciers. Eén van onze speerpunten is er samen met gemeenten en leveranciers voor te zorgen dat de kwaliteit in tijden van bezuinigingen bewaakt en geborgd wordt.