Over Levatis

Even voorstellen

Levatis is een netwerkorganisatie van ZZP-ers met jarenlange kennis en ervaring op het gebied van openbare verlichting en de openbare ruimte. Levatis signaleert bij gemeenten een toenemende behoefte aan onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig advies om de regierol in de openbare ruimte goed in te vullen. Inhoudelijk spelen thema’s als duurzaamheid & energiebesparing, mobiliteit en veiligheid.

Wij willen:

• De belangen en standpunten van onze opdrachtgever onafhankelijk behartigen vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

• Met u praten over de kwaliteit van de openbare ruimte en hoe deze te verbeteren.

• Kijken door de ogen van de gemeente en niet door de ogen van de leverancier.

De bij Levatis aangesloten adviseurs zijn werkzaam in heel Nederland. Levatis is een landelijk opererende organisatie.