Kwaliteitsverbetering en opdrachtgeverschap

Systematisch verbeteren en sturen op heldere Service Level Agreements (SLA’s)

Levatis gelooft in het systematisch evalueren en verbeteren van de klanttevredenheid en kwaliteit van de uitvoering. De klant staat bij Levatis centraal. Wij vinden het belangrijk dat u regelmatig de performance van de
leverancier beoordeelt en hierover in gesprek gaat. Bent u niet tevreden over de kwaliteit van uw leverancier? Levatis denkt graag mee over het optimaliseren van het klant-leveranciersproces, de SLA’s en de bewaking hiervan. Samen met u willen we graag de prestaties van de leveranciers systematisch op peil krijgen
en zelfs verbeteren. Wij helpen u ‘verzakelijken’ door begeleiding.

SAMSUNG

Recente berichten