Organisatie verandering en advies

Heeft u de juiste regierol?

Heeft u het gevoel dat u de controle kwijt bent? Of wilt u ook meer regie? In dat geval kan Levatis u ondersteunen in de dialoog over de juiste invulling van de regierol in uw gemeente. We kunnen u helpen om voor uw gemeente te komen tot de betekenis van regie en hoe deze organisatorisch voor u in te vullen.