Onze diensten

Onze dienstverlening richt zich op:

1. De onafhankelijke regierol van de gemeente.

Goed beleid, beheer en ontwikkeling kunnen slechts plaatsvinden als de verantwoordelijke gemeente zelf invulling geeft aan beleid, budget / financiering, correcte objectregistratie en planning. We willen met u nadenken hoe u aan deze regierol invulling kan geven.

2. Een gezonde marktwerking door sociaal locaal aanbesteden.

We zijn van mening dat aanbesteden een gezonde marktwerking bewerkstelligt met financiƫle voordelen voor de gemeente! Het houdt de markt evenwichtig en biedt tevens de mogelijkheid voor andere marktpartijen om toe te treden. Als gemeente zijnde heeft u ook een verantwoordelijkheid om locaal ondernemerschap te stimuleren. Denk bijvoorbeeld bij een aanbesteding aan meerdere percelen.

3. Verzakelijken, evalueren en verbeteren op basis van proces, knelpunten en feitelijke afwijkingen van afspraken met leveranciers.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit wordt bepaald door het inrichten van transparante processen gericht op het meten van KPI’s en SLA’s. Afwijkingen worden geregistreerd, geĆ«valueerd en besproken met de leverancier. Zorg ervoor dat uw aanbesteding ook in de praktijk een succes wordt.

4. Kwaliteit betekent goede directievoering over de aannemer en toezicht buiten.

De professionals van Levatis hebben meer dan 10 jaar ervaring in de branche en zij willen u graag helpen om goed toezicht te houden op de uitvoering. Immers, het echte werk gebeurt buiten!