Uw partner in de openbare ruimte! We gaan graag met u in dialoog.

Actuele thema’s…

 

‘Reorganiseren/integreren van¬†(verschillende)¬†beheer en uitvoeringsorganisaties’

‘Regieteams’

‘Inbesteding of uitbesteding van de uitvoering’

‘Benchmarks en kostendekkendheid’

‘Burgerparticipatie’